Hulp bij faalangst

Wat kan je als ouders zelf doen?


Het proces van therapie is voor iedere jongere anders. Ouders spelen de ouders een belangrijke rol, zeker als de jongere nog thuis woont. Want de belangrijkste veranderingen spelen zich af buiten de therapie; dus ook thuis.

De therapie is erop gericht dat je kind zich weer goed in zijn vel voelt en de regie over zijn leven terugkrijgt. Daarom is het belangrijk dat je kind ook zélf de regie neemt in het therapieproces. Zowel inhoudelijk als bij het maken van afspraken. Je kunt het therapieproces zien als een voorbeeld waarbij je kind leert zijn grenzen aan te geven en verantwoordelijkheden te nemen. En dit vraagt om ruimte van de ouders. Want dit zal zeker niet in een keer feilloos verlopen.

Als ouder wil je dat je kind zo snel mogelijk gelukkig is. Je wilt je kind zo veel mogelijk helpen. Soms is praktische ondersteuning inderdaad gewenst. Maar soms ook de ruimte om te mogen vallen en alleen weer opstaan. In de intake wordt besproken wat voor jullie kind het beste werkt.