Wat is therapie?


In jongerentherapie staat de jongere centraal. Er wordt een luisterend oor geboden voor de problemen waar de jongere tegenaan loopt. Ook wordt er samen met de jongere gekeken wat nu de belangrijkste reden is waarom de jongere doet wat die doet. Want hoe vervelend het gedrag van de jongere voor zichzelf en/of omgeving is, er zit altijd een goede reden achter.

In therapie wordt dus niet alleen gewerkt aan het probleem. Er is ook veel aandacht voor wie de jongere is, zijn kwaliteiten, zijn (on)mogelijkheden, zijn dromen en verwachtingen van het leven. Inzicht hierin helpt de jongere zijn problemen op te lossen en zijn leven weer in eigen hand te nemen.

Bij de ene jongere is dit een kort proces, bij andere jongeren zijn er meer sessies nodig.