Hoe gaat therapie in zijn werk?


De meeste jongeren onder de 16 jaar worden door de ouders/verzorgers aangemeld.

  • Er zal dan eerst een intake plaatsvinden met beide ouders/verzorgers. Dit gesprek duurt 1 uur. In dit gesprek komen onder meer de volgende vragen aan bod: Welke zorgen hebben jullie over je kind? Wat hebben jullie al geprobeerd om de problemen op te lossen? Hoe is de ontwikkeling van je kind geweest? Wat verwachten jullie van de therapie?
  • Vervolgens is er een intake met alleen de jongere. In de intake kan de jongere zijn/haar eigen verhaal doen, waar hij/zij tegenaan loopt. Dit zal niet voor iedere jongere gemakkelijk zijn. Soms is hier meer dan een gesprek voor nodig. Na deze eerste gesprekken stelt de therapeut samen┬ámet de jongere vast wat de doelen zijn en welk vorm de therapie krijgt.
  • Na een aantal sessies met de jongere, zal er een evaluatiegesprek met de ouders zijn.
  • Het is belangrijk dat de jongere zich zelf verantwoordelijk voelt voor het therapieproces. Het maken van afspraken voor de therapie zal daarom zoveel mogelijk met de jongere zelf worden geregeld.

Jongeren ouder dan 16 jaar kunnen ook zelf een afspraak maken.

  • Na een eerste gesprek kunnen ze aangeven of ze de ouders bij de therapie willen betrekken.
  • Na het eerste gesprek zal er met de jongere een plan opgesteld worden met het doel van de therapie en de therapievorm die hiervoor nodig is.

De informatie in de gesprekken met de jongere is vertrouwelijk. Deze informatie kan met de ouders worden gedeeld wanneer de jongere daarvoor toestemming geeft.